เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2547 โดยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะเป็นฟันเฟืองเล็ก ๆ ช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้า

ด้วยนโยบายต้องการเป็นหนึ่งในบริษัทบัญชีที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้สามารถเดินหน้าไปได้อย่างมั่นคง ภายใต้วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ คือ

มีความเชี่ยวชาญในงานด้านบัญชีและภาษี มีความสามารถในด้านการให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการ ทั้งรายเล็กและรายใหญ่ มุ่งเน้นพัฒนาให้ธุรกิจ SME ได้เริ่มต้นไปในทิศทางที่ถูกต้อง จากการให้คำปรึกษาของเรา โดยเฉพาะในเรื่องของภาษี เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจไปได้ โดยที่ไม่ต้องห่วงกังวลเรื่องภาษี

โดยอาศัยบทบาทในการทำหน้าที่เป็นสำนักงานบัญชี ที่ดี มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการบัญชีและภาษี

Office Location

สำนักงานใหญ่
1106 อาคารซัมเมอร์ฮิลล์ ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
สำนักงานสาขา
161/133 หมู่บ้านบ้านกลางเมือง ซอยอ่อนนุช 17 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 1158
ผู้เข้าชม

Our Office

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์