ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงาน จำนวนที่รับ ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เงินเดือน
นักศึกษาฝึกงาน สาขาอื่นๆ 1 อัตรา ไม่จำกัด ปริญญาตรี ตามตกลง รายละเอียด
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 1 อัตรา ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี ตามตกลง รายละเอียด

วิธีการสมัคร


ส่ง resume แสดง ประวัติการศึกษา , ใบแสดงผลการเรียน , ประวัติการทำงาน มาที่ bestchoiceacc@gmail.com
เมื่อทางเรา ได้รับข้อมูลการสมัครงานแล้ว จะนัดหมายผู้สมัครมาสัมภาษณ์เป็นลำดับถัดไป

เอกสารประกอบการสมัคร
สำเนาบัตรประชาชน / เอกสารรับรองจากสถาบันการศึกษา (เฉพาะกรณีฝึกงานตามหลักสูตร)

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์