จัดทำบัญชี

จัดทำบัญชี

01จัดทำบัญชี

เราให้บริการด้านบัญชีแบบครบวงจร เพราะเราต้องการให้คุณโฟกัสอยู่กับกลยุทธ์ด้านการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตเพียงอย่างเดียว ส่วนงานด้านเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี เราพร้อมดูแลให้อย่างผู้เชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพ โดยให้บริการดังนี้

มีขั้นตอนการทำงานที่สำคัญ ดังนี้

  • ให้บริการจัดทำงบทดลอง งบกำไรขาดทุน และงบแสดงฐานะการเงิน
  • ให้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีชนิดต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น ภ.ง.ด 1 3 และ 53 เพื่อช่วยลดขั้นตอนในการที่ผู้ประกอบการจะต้องไปเสียเวลายื่นเอกสารด้วยตัวเอง
  • ให้บริการยื่นแบบประกันสังคมรายเดือน
  • ให้บริการปิดงบการเงินประจำปี ซึ่งเป็นงบที่ธุรกิจ SME แบบ Start Up มักหลงลืม
  • หากผู้ประกอบการต้องการติดต่อหาผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาติ เราจะช่วยแนะนำผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาติอย่างถูกต้อง อีกทั้งยังมีประวัติการศึกษาที่ดีเยี่ยม และมีประสบการณ์ในการทำงาน
  • ให้บริการยื่นงบการเงิน พร้อมรายชื่อผู้ถือหุ้น ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  • ให้บริการยื่นงบการเงิน พร้อมแบบ ภ.ง.ด 50 ต่อกรมสรรพากร

ขั้นตอนในการปฎิบัติงานกับลูกค้า

1

Step 1

เจ้าหน้าที่ของเราทำการนัดหมาย วัน และเวลาในการเข้ารับเอกสารจากผู้ประกอบการ

2

Step 2

จัดการแยกใบประกอบการบันทึกเกี่ยวกับรายการต่าง ๆ ให้ง่ายต่อความเข้าใจ การจัดเก็บ และการค้นหา ยกตัวอย่างเช่น แยกประเภทใบสำคัญจ่ายและใบสำคัญรับ เป็นต้น

3

Step 3

นำเอกสารมาทำการบันทึกรายการบัญชีในแต่ละวันลงในโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่ทันสมัย

4

Step 4

จัดการยื่นแบบภาษีต่าง ๆ / แบบประกันสังคมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างตรงเวลา

5

Step 5

เจ้าหน้าที่จะทำการจัดส่งเอกสารคืนผู้ประกอบการในเดือนถัดไป

 1410
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์